2018-09-16 kl 11:00 – Peter Baric, Johanna Buller, Daniel Demming

Trippelpredikan. Vi vill vara uppmuntrande i tre perspektiv.

Predikan 2018-09-16 – ”Vi vill vara uppmuntrande i tre perspektiv”