2014-09-14 kl 11:00 – Gustaf Björkman

Predikan 2014-09-14. ”Räkna med Gud – Finns det en kraft större än mig själv?”

Predikan 2014-09-14

[Publicerat 29/9, men publiceringsdatum ändrat för ”ordningens skull”.]