2014-04-27 kl 11:00 – Gustaf Björkman

Predikan 2014-04-27. Att bry sig om främlingen.

Predikan 2014-04-27

Publiceringen blev fördröjd, men publiceringsdatum har justerats för ”ordningens skull”.