2016-10-16 kl 11:00 – Samuel Gunnarsson

Predikan 2016-10-16. ”Fattiga o rika, behandla alla lika.”
Predikan 2016-10-16 – ”Fattiga o rika, behandla alla lika”

Publicerat 2016-11-06 men bakåtdaterat för ordningens skull.