2010-11-14 kl 11.00 – Gustaf Björkman

Predikan 2010-11-14. Heliga Familjen? – Att hedra sin Fader och sin moder, eller i vilken utsträckning har en föräldrar förstört ens liv?

20101114_1100_Predikan_96kbps