2011-05-15 kl 11.00 – Anna Lönn Lundbäck, Henrik Orrbeck, Gustaf Tidström och Liselotte J Andersson

”Predikan” 2011-05-16. ”Ditt bästa för din nästa”.

Anna Lönn Lundbäck, direktor på Räddningsmissionen, Henrik Orrbeck, Räddningsmissionen, Gustaf Tidström, Diakonala/Sociala rådet och Liselotte J Andersson.

110515_1100_Predikan_96kbps