2015-04-26 kl 11:00 – Anton Ahlmark

Predikan 2015-04-26. ”Vägen till livet”.

Predikan 2015-04-26

[Bla pga tekniska problem publicerades inte inlägget förrän 2015-05-17, men det bakåtdaterades för ”ordningens skull”]

 

2014-09-14 kl 11:00 – Gustaf Björkman

Predikan 2014-09-14. ”Räkna med Gud – Finns det en kraft större än mig själv?”

Predikan 2014-09-14

[Publicerat 29/9, men publiceringsdatum ändrat för ”ordningens skull”.]